ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

HATÁLYOS: 2021.01.01

1. BEVEZETÉS

Az Ön személyes adatainak védelme fontos számomra és nagyon komolyan veszem az ügyfél információ biztonságára vonatkozó felelősségemet.
Frissítettem az alábbi adatkezelési nyilatkozatot, hogy Ön pontos képet kapjon a következőkről:
• Milyen személyes adatokat gyűjtök Önről és dolgozok fel
• Honnan szerzem ezeket az adatokat;
• Mit teszek ezekkel az adatokkal;
• Hogyan tárolom az adatokat;
• Kiknek továbbítom / fedem fel ezeket az adatokat;
• Hogyan veszem figyelembe az Ön adatvédelmi jogait;
• És hogyan felelek meg az adatvédelmi szabályoknak.
Az összes személyes adat gyűjtése és feldolgozása az EU adatvédelmi törvényeinek megfelelően történik.

2. ADATKEZELŐ

Jécsák Dolli e.v.


Egyéni vállalkozói nyilvántartási számom: 52465871


Székhely: 2030 Érd, Jegyző u 79.

Adószám: 68939212-1-33

3. SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas Önnel kapcsolatos információ, pl. az Ön neve, elérhetősége, email címe, telefonszáma, számlázási címe, esetlegesen megjelölt egészségügyi problémája, célja az Aviva tornával.
Személyes adatokat gyűjthetek Önről, amikor jelentkezik valamelyik általam nyújtott szolgáltatásra, például az Aviva tanfolyamra vagy a gyakorló órákra (közvetlenül a jelentkezési lapon keresztül), illetve az Aviva tanfolyamon (kérdőív kitöltésével).


a. Név, lakcím vagy számlázási cím, e-mail cím, telefonszám

4. MIRE, MIÉRT ÉS MEDDIG HASZNÁLOM AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Adatait a következő célokra használhatom fel:.
a.)  Kapcsolatfelvétel változás vagy a tanfolyam / gyakorló órák elmaradása esetén: értesítést küldök a kért szolgáltatásról, és bármilyen ezekkel kapcsolatos változásról. Ezek a megkeresések nem marketingcélokat szolgálnak, és nem lehet leiratkozni fogadásukról;
b. Ügyfélszolgálati kommunikáció: adatait arra használom, hogy kapcsolatban maradjak Önnel, mint ügyfelemmel, és javítsam szolgáltatásaim színvonalát és a velem kapcsolatban szerzett tapasztalatait;

c. Marketing adatok: Időről időre elektronikus úton marketingcélú anyagokat küldök Önnek.
d. Kommunikáció adatok: Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttat el hozzám. Ezeket az adatokat azért dolgozom fel és tartom meg, hogy a rendeléseket teljesíteni tudjam, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak.
e,) Vásárlói adatok: Amibe beletartozik minden adat, ami a termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos, mint például a vásárló neve, szállítási és számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, vásárolt termék adatai. Ezeket az adatokat a rendelések sikeres teljesítése érdekében dolgozom fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseim legyenek a vásárlásokról.
f. Felhasználói adatok: Amibe beletartoznak a weboldal használata során keletkező adatok, amik lehetővé teszik az oldal technikai működését, hogy az oldal biztonságát megőrizzem, hogy mentéseket tároljak a felhasználók tevékenységéről, és hogy Ön mindig a lehető legrelevánsabb tartalomhoz férjen hozzá.
Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, aminek a biztosításához és az oldal technikai működéséhez ezeknek a tárolása szükséges.


Az alábbi okok miatt feldolgozhatom az Ön személyes adatait:
• Hogy megfeleljek egy jogi kötelezettségnek;
• Ön hozzájárulását adta az Ön személyes adatainak felhasználásához (pl. marketing céllal);
• Ön egyértelmű érdeklődést fejezett ki a tevékenységem felé, mely hozzájárulását bármikor lehetősége van visszavonni;
• A rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése a vásárló és a közöttem;
• Adminisztratív célokkal.


Kizárólag 16 éves vagy idősebb gyermekek adhatják saját hozzájárulásukat. Tizenhat év alatti személyek esetén, a szülők vagy törvényes gyám beleegyezésére van szükség.
Nem őrzöm az Ön adatait hosszabban, mint ami ahhoz szükséges, hogy teljesüljön a feldolgozás célja. A megfelelő őrzési időszak meghatározásához figyelembe veszem a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékenységét, az általunk történő feldolgozásuk célját, és hogy ezeket a célokat egyéb eszközökkel is el tudom-e érni.
Figyelembe kell vennem azokat az időszakokat is, melyek során a személyes adatokat meg kell őriznem annak érdekében, hogy megfeleljek jogi kötelezettségeimnek (pl. adózással kapcsolatos bevallás ellenőrzése céljából), vagy hogy foglalkozni tudjak a panaszokkal és megkeresésekkel, és meg tudjam védeni törvényes jogaimat, ha Ön vagy mások követeléssel lépnek fel.
Miután már nincs szükségem személyes adataira, biztonságosan eltávolítom és megsemmisítem őket. Azt is figyelembe veszem, tudom-e és hogyan tudom csökkenteni az általam az idő során használt személyes adatok mennyiségét, és tudom-e az Ön személyes adatait névtelenül használni, hogy többé ne legyenek Önnel kapcsolatba hozhatók, és ne lehessen általuk Önt beazonosítani, amely esetben az információkat az Ön értesítése nélkül felhasználhatom.

5. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK BIZTONSÁGA

Szigorú biztonsági eljárásokat követek személyes adatainak tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Az Ön által megadott adatok a Microsoft Office szoftver programnak köszönhetően biztonságban vannak. Minden harmadik féltől megkövetelem a megfelelő technikai és operatív biztonsági intézkedések megtételét, az Ön személyes adatainak védelme érdekében, az EU-s adatvédelemre vonatkozó törvényi szabályozással összhangban. Az adatait elektronikus formában az avivaerd.hu  weboldal szervere, jelszóval védve tárolja.

6. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA

Az itt olvasható adatvédelmi szabályzat célkitűzésének megfelelően, személyes adatait a következő külső felekkel is megoszthatom:
a. Kormányzati hatóságokkal, bűnüldöző szervekkel, egészségügyi és szabályozó hatóságokkal
d. Megbízható (weboldalamon nevesített) szolgáltatókkal, akik üzletmenetemben segítenek, marketing tevékenységemet segítő, felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó és e-mail marketing szolgáltató cégekkel, melyek közvélemény-kutatásokat végeznek és célzott marketing kampányokat folytatnak;
f. Jogi és egyéb szakmai tanácsadókkal, bíróságokkal és bűnüldöző szervekkel, törvényes jogaim érvényesítése érdekében;
h. Közösségi média: Amennyiben Ön egy közösségi médiához tartozó fiókkal csatlakozott facebook oldalamhoz vagy facebook zárt csoportomhoz, hozzáférhetek azokhoz a személyes adatokhoz, amelyeknek megosztásáról – az adott közösségi média adatvédelmi beállításainak megfelelően – rendelkezett, annak érdekében, hogy tökéletesítsem és egyénivé tegyem webhelyem vagy közösségi média felületem használatát az Ön számára.

7. SÜTIK ÉS NYOMONKÖVETÉS

Ez az oldal sütiket használ, amelyek segítik szolgáltatásaim továbbfejlesztését, és az Ön számára hasznos funkciók biztosítását. Ez magában foglalja a média- és reklámpartnereink sütijeit is, amelyek akkor kerülnek fel gépére, amikor webhelyemet használja.
A sütik rövid, szöveges fájlok, amelyek az oldalt látogatók számítógépének merevlemezére kerülnek át a böngészőn keresztül. A sütik lehetővé teszik a webhely számára a felhasználók böngészőinek felismerését és nyomon követését, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálhassak, amelyek Önnek a leginkább megfelelnek. A sütik tárolják az Ön elérhetőségi adatait és azokat az adatokat, amelyekkel Önt a webhelyem használata közben azonosítani tudom.
A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de amennyiben kívánja, beállíthatja böngészőjét a sütik elfogadására, visszautasítására és törlésére. A legtöbb böngészőn található eszköztár „súgó” részében megtalálja, hogy miként tudja megakadályozni, hogy böngészője új sütiket fogadjon el, mit kell beállítania ahhoz, hogy a böngésző értesítse, ha új sütit kap, vagy hogy miként tilthatja le az összes sütit. Amennyiben megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni. A weboldalam által használt sütik nem figyelnek meg semmilyen adatot, melyek a felhasználó számítógépén vannak.
A sütikkel kapcsolatos további információkért, valamint a sütik telepítésének letiltásával kapcsolatos információkért keresse fel a következő webhelyet: http://www.allaboutcookies.org.

8. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Önnek bármikor jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságoknál. Magyarországi adatkezelőként esetemben a fő adatvédelmi felügyeleti hatóság a magyar adatvédelmi biztos.

9. AZ ÖN ADATVÉDELMI JOGAI

Bizonyos körülmények esetén Önnek jogában áll:
• Információt kérni arról, hogy rendelkezem-e személyes adatokkal Önről, és ha igen, milyen adatokkal, valamint milyen célból tárolom/dolgozom fel őket.
• Hozzáférést igényelni személyes adataihoz. Ezáltal lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát kézhez kapni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártam el.
• Módosítást kérni a birtokomban lévő személyes adatokra vonatkozóan. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy pontosítsa vagy kiegészítse a személyes információkat.
• Személyes adatainak törlését kérni. Ezáltal lehetővé válik, hogy személyes adatainak törlését vagy eltávolítását kérje tőlem, amennyiben nem rendelkezem alapos indokkal azok további feldolgozását illetően. Szintén jogában áll, minden olyan személyes adat törlését vagy eltávolítását kérni tőlem, melyekre vonatkozóan Ön élt a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jogával (lásd lent).
• Tiltakozni a feldolgozás ellen, amikor nekem jogos érdekem fűződik a személyes adatok feldolgozásához (vagy külső félnek) és Ön egyedi helyzetével kapcsolatos indokok alapján kifogásolja az adatok feldolgozását. Emellett jogában áll tiltakozni, amikor személyes adatai direktmarketinges célokból történnek feldolgozásra.
• Automatizált egyedi döntések ellen tiltakozni, ideértve a profilalkotást is, melyek nem esnek az Ön személyes adatai felhasználásával általam végzett automatizált egyedi döntéshozatal vagy profilalkotás hatálya alá.
• A személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérni. Ezáltal lehetősége van kérni az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásának felfüggesztését, például ha azok pontosságának, – vagy feldolgozásuk okának – megállapítását szeretné.
• Személyes adatainak továbbítását kérni, elektronikus és strukturált formában, saját maga vagy külső fél számára (ennek közismert elnevezése az „adathordozhatóság”). Ez lehetővé teszi, hogy adatait tőlem elektronikusan használható formátumban elkérje, és külső félnek továbbítsa elektronikusan használható formátumban.
• Visszavonni beleegyezését. Korlátozott esetekben, amennyiben Ön beleegyezett személyes adatainak egy meghatározott célból történő gyűjtésébe, feldolgozásába és továbbításába, Önnek jogában áll bármikor visszavonni ezen meghatározott célú felhasználásra vonatkozó beleegyezését. Amint értesültem arról, hogy Ön visszavonta a beleegyezését, adatainak- az eredetileg jóváhagyott célból történő – feldolgozását megszüntetem, amennyiben nincs más jogszerű alapom annak folytatására.
Amennyiben Ön élni kíván bármely, itt felsorolt jogával, kérem keressen fel az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül:

Az űrlap teteje

Adatigénylés / Adattörlés / Adatfeldolgozás korlátozásának igénylése

Érdeklődés tárgya (A megadott email címen keressük meg az azonosítás végett.)*

 Adatigénylés

 Adattörlés kérése

 Adatfeldolgozás korlátozásának kérése

 Egyéb

Teljes név*

E-mail cím*

Hozzájárulás megadása

 Beleegyezek az email-címem gyűjtésébe, hogy a kért adatokat megkaphassam. További információkért keresse az Adatvédelmi Irányelvek oldalunkat.

Igénylés elküldése

Marketing:

Az űrlap alja

A személyes adatokhoz való hozzáférés nem díjköteles (ahogy bármely más jogának gyakorlása sem).
Bizonyos információk megadására szükség lehet az Ön részéről, hogy elősegítse személyazonosságának megállapítását és hozzáférési jogának biztosítását (vagy bármely más jogának gyakorlását). Ez is egyike biztonsági intézkedéseknek, mely megakadályozza, hogy személyes adatok illetéktelen személyek birtokába jussanak.

10. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI

Adatvédelmi szabályzatom időről időre módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat közzéteszem webhelyemen vagy e-mailben közlöm Önnel.